Op. Dr. Çağrı Kökoğlu Beyin Cerrahisi Nöroşirürji

  • Onaylı Doktor

Özel Ümit Hastanesi

Beyin Cerrahisi Nöroşirürji Özel Ümit Hastanesi

Hakkımda

oğum Yeri / Yılı

1980

Eğitim

2005 : Üniversite; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 : Üniversite; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İş Tecrübesi

2005 : Balıkesir Gönen Belediyesi Sağlık Müdürlüğü (Pratisyen Doktor)
2006 : Esogü Tıp Fakültesi (Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi)
2012 : Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi (Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Doktor )
2019 - Halen : Eskişehir Özel Ümit Hastanesi

Yayınlar

Makaleler
1)Therapeutic ecacy of tadalal and eriythropoietin in experimental spinal cord injury Çağrı Kökoğlu, M.D.,1 Emre Delen, M.D.,2 Ali Arslantaş, M.D.,3 Didem Arslantaş,
M.D.,4 Burcu Kökoğlu, M.D.,5 Zühtü Özbek, M.D.,3 Sema Uslu, M.D.,6 Ahmet Tolgay Akıncı, M.D.7 Qucik Response Code Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2016;22(6):521–525
doi: 10.5505/tjtes.2016.
2) Subacute Subdural Hematoma Associated with Arachnoid Cyst in a Child Patient Zühtü ÖZBEK1 , Emre ÖZKARA , Hasan Emre AYDIN , Çağrı KÖKOĞLU , Metin Ant
ATASOY Türk Nöroşir Derg 2015, Cilt: 25, Sayı: 3, 341-344
Sözel Sunumlar
1) ATİPİK GÖĞÜS AĞRISI VE TORAKAL DİSK HERNİASYONU 21-24 Eylül 2017 Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu
2) MRI DA SEKESTRE DİSK MATERYALİNİN LİGAMANTUM FLAVUM 21-24 Eylül HİPERTROFİSİ OLARAK GÖRÜLMESİ21-24 Eylül 2017 Servikal ve Torakal
Dejeneratif Omurga Sempozyumu
3) ANTERİOR SERVİKAL DİSK CERRAHİSİNDE NADİR BİR KOMPLİKASYON; CASPAR EKARTÖR VİDASININ SERVİKAL KORPUS İÇENDE KIRILMASI21-24 Eylül 2017 Servikal ve
Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu
4) Lomber disk cerrahisinde nadir görülen bir komplikasyon; intestinal yaralanma Çağrı Kökoğlu Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Türk Nöroşir Derg 26
(Ek Sayı 2): 2016 | 73
5) Spinal Stenoz olgu sunumunu TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ NİSAN 2010 / Sayı 47
Elektronik Poster Sunumları
1) KİTLE BENZERİ BASI YAPAN LOMBER POSTERİOR EPİDURAL SERBEST DİSK HERNİSİ: OLGU SUNUMU Zeki Serdar Ataizi, Ahmet Çerezci, Özhan Merzuk Uçkun, Çağrı
Kökoğlu Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı
2) FRONTAL KEMİĞİ DESTRÜKTE EDEN İNTRADİPLOİK YERLEŞİMLİ EPİDERMOİD KİST Emre Hasan Aydın, İsmail Evren Hancıoğlu, Çağrı Kökoğlu, Murat Vural, Ali Arslantaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir Türk Nöroşirürji Dergisi, 2011, Cilt: 21, Ek Sayı
3) Araknoid kist, genç erişkin hastalarda kronik subdural kanama gelişmesinde bir etken midir ? Emre Delen1 , Ulvi Çiftçi2 , Çağrı Kökoğlu3 1 Trakya Üniversitesi,
Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne 2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul 3 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi,
Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2): 2016 | 207
4) İzole C7 kök hasarına neden olan Ateşli silah yaralanması Ulvi Çiftçi1 , Doğan Güçlühan Güçlü1 , Emre Delen2 , Çağrı Kökoğlu3 1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul 2 Trakya Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne 3 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Eskişehir
5) Lomber disk cerrahisinde nadir görülen bir komplikasyon; intestinal yaralanma Çağrı Kökoğlu Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Türk Nöroşir Derg 26(Ek Sayı 2):
2016 | 73