ASD'nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

 • Onaylı Tedavi

ASD'nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

ASD Nedir?

 • Doğumsal kalp deliklerinin en sık görülenlerinden birisi de atrial septal defektlerdir ve yaklaşık olarak çocukların ¼’ünde ortaya çıkabilen bir durumdur. Bunlar kalbin kulakçık dediğimiz üst sağ ve sol boşluklarını birbirinden ayıran duvarda bulunan deliklerdir.
 • Bu kalp delikleri bulunduğu yere göre farklı farklı isimlendirilir, sinüs venosus tip, sekundum tip ve primum tip olarak adlandırılır. Ayırıcı duvarın orta kısmında bulunan ve sekundum tip diye adlandırılan delikler genellikle daha fazladır.
 • Kalbin kulakçık olarak bilinen yapıları olan atriumlar arasındaki duvarın (septum) tam kapalı olmamasını ve sağ ve sol atrium arasındaki etkileşimin devam ettiğini ifade eder.

ASD’ler kendi içerisinde çeşitli alt tiplere ayrılır:

 • Ostium Sekundum Defekti

En sık görülen alt tipi ostium sekundum defektidir. Atriumların arasındaki duvarın ortasındaki açıklığı ifade eder.

 • Ostium Primum Defekti

Ostium primum defekti, ostium sekunduma göre duvarında daha alt kısımlarında olan defekti tanımlar. Buna diğer konjenital kalp rahatsızlıkları da eşlik edebileceği için dikkatli olunmalıdır.

 • Sinüs Venosus Defekti

Daha nadir görülen bu ASD tipi, septumun üst kısımlarındaki bir defekti ifade eder. Sinüs venosus defektine kalp çevresindeki damarlar arasında oluşan anormal bağlantılar da eşlik edebilir.

 • Koroner Sinüs Defekti

Koroner sinüs, kalbin toplardamarlarındaki (venlerindeki) kanın aktığı yapıyı tanımlar. Koroner sinüs defekti bu yapı ile sol atrium arasındaki duvar anormalliğini ifade eder.

ASD belirtileri nelerdir?

Atrial septal defekt ile dünyaya gelen birçok bebekte başlangıçta herhangi bir belirti mevcut olmayabilir ancak yaşın ilerlemesi sonrasında çeşitli belirti ve bulgular ortaya çıkabilir:

 • Özellikle fiziksel aktivite sırasında meydana gelen nefes darlığı
 • Steteskop vasıtası ile kalp dinlenirken tespit edilen üfürümler
 • Halsizlik
 • Karın ve alt ekstremitede bölgesinde ödem oluşması
 • Çarpıntı ya da kalbin ritmi ile ilgili anormallikler
 • İnme

ASD nedenleri nelerdir?

 • Konjenital kalp hastalıklarının en sık görülen formlarından biri olan atrial septal defekt kadınlarda erkeklere göre daha sık olarak tespit edilen bir problemdir. Çoğu konjenital kalp defektinde altta yatan nedenlerin başında genetik faktörler ve gebelik döneminde anne adayı ile ilgili çeşitli durumlar yer alır.
 • Bu rahatsızlıkların yaklaşık olarak %10’undan spesifik genetik problemler sorumludur. Aile bireyleri arasında geçiş gösterebilen Down sendromu gibi hastalıklara ASD eşlik edebilir.
 • Anne adayının hamilelik döneminde alkol ya da madde kullanması veya diyabet (şeker hastalığı), lupus ya da kızamıkçık gibi rahatsızlıklar geçirmesi de konjenital kalp hastalığı oluşmasında etkili olabilir.
 • Kızamıkçık enfeksiyonu özellikle hamileliğin ilk aylarında ortaya çıkması halinde çocukta konjenital kalp hastalığı gelişme riskinde bir artış söz konusu olabilir

ASD Tanısı

 • Rutin fizik muayeneler sırasında tespit edilen üfürümler, hekimlerin hastada bir konjenital kalp defekti varlığı olabileceğine dair şüphelenmesine neden olabilir. Bu problemlerin tespit edilmesinde birçok tetkikten faydalanılır.
 • Atrial septal defekte tanısal yaklaşımda çeşitli görüntüleme yöntemleri defektin boyutunun tespit edilmesine katkı sağlar. Transtorasik ekokardiyografi, ASD tanısındaki temel görüntüleme tetkiklerinden biridir. Eko tetkiki, ses dalgalarını kullanarak kalbin video görüntüsünün oluşmasını sağlar. Bu görüntüler yardımıyla hekimler kalbin odalarını inceleyebilir ve kalbin pompalama gücünün ölçümünü sağlayabilir. Ekokardiyografi tetkiki ile kalbin kapakçık ve duvar yapılarındaki defektler de görüntülenebilir. Bu tetkik hem tanısal hem de tedavi planlaması için önem arz eder.
 • Akciğer filmi, hastanın kalp ve akciğer ile ilgili durumlarını görüntülemeye yardımcı olur. Bu x-ray grafilerde hastanın belirtileri ile ilişkili olabilecek çeşitli kalp defektleri tespit edilebilir.
 • Elektrokardiyogram tetkiki (EKG), göğüs bölgesine yerleştirilen elektrotlar vasıtası ile kalbin çalışmasının kağıt üzerine aktarılmasını ve ritim problemlerinin tespit edilmesini sağlayan kardiyolojik testtir.
 • Bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi radyolojik tetkikler, kalp ve göğüs kafesi içerisindeki yapıların incelenmesine imkan sağlarlar.

ASD Nasıl Tedavi Edilir?

Atriyal Septal Defekt (ASD) tedavisinde deliğin büyüklüğü tedavinin zamanını belirler. Kendiliğinden kapanmayan, akciğer atardamarında basınç yükselmesi tehlikesi olan açıklıklar genellikle 3-6 yaşlarında, yani çocuk okula başlamadan kapatılır.

Ameliyat sırasında ve sonrasında genellikle problem oluşmaz. Göğsün orta kısmında ameliyata ait bir iz kalır. Bu izin daha az görülen yerlerde olması için, değişik ameliyat seçenekleri de vardır. Bazı hastalarda açıklığı kateterle kapatma yöntemi de uygulanmaktadır. Bu her hastaya uygulanamamakta, ancak bazı ölçümler uygun ise yapılabilmektedir.

ASD ’nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması