Beyin Tümörü

 • Onaylı Tedavi

Beyin Tümörü

Beyin Tümörü Nedir?

 • Beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi beyin tümörü olarak adlandırılmaktadır.
 • Yeni doğanlardan ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebilen tümör kafatası içinde basınca neden olmaktadır. Bu baskı ve basınç beynin görevini tam olarak yerine getirememesini sağlamakta ve hastalar çeşitli belirtiler göstermektedir. Özellikle, hastaların yaklaşık %60’ında görülen şiddetli ve uzun süre devam eden baş ağrısı önemli belirtilerden biridir.
 • Genel olarak iyi huylu ve kötü huylu olarak ayrılan tümörlerde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Her tümör öldürücü etkiye sahip olmadığı için doğru müdahale ve erken teşhis tümörlerin iyileştirilmesinde çok önemlidir. Erken teşhis ve tıbbın gelişmesi ile ortaya çıkan yeni tedavi yöntemleri sayesinde tümörler kontrol altına alınabilmektedir.

Beyi tümörünün neden oluştuğu tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri mevcuttur.

Omurilik tümörleri ve tedavisi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Beyin Tümörü Neden Olur?

Aile Hikayesi

Genellikle, bütün kanserlerin yüzde 5’i ile 10’u arası genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Beyin tümörü oluşumunda da kalıtım, risk faktörüdür. Bu nedenle ailesinde beyin tümörü olan kişilerin, düzenli olarak doktor kontrolü yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Yaş

Yapılan araştırmalarla beyin tümörü riskinin yaş ilerledikçe arttığı ortaya konmuştur.

Irk

Beyin tümörünün beyaz ırklarda görülme oranı, diğer ırklara göre daha yüksektir.

Radyasyon

İyonize edici radyasyona maruz kalanlarda beyin tümörü oluşumu riski yükselmektedir. Radyasyonla kanser tedavisi olanların yanı sıra Fukuşima ve Çernobil gibi nükleer felaketler sonucu ortaya saçılan radyoaktif serpintilere maruz kalanlar, bu risk grubuna örnek olarak verilebilir.

Metastaz

Vücudun diğer bölümlerinde oluşan kanserli hücreler, beyne de sıçrayıp burada tümör oluşumuna neden olabilmektedir.

Metastaz yapma eğilimi en fazla olan kanser türleri,

 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Mesane kanseri
 • Cilt kanserinin bir çeşidi olan Melanom

Beyin Tümörü Belirtileri

Tümör belirtileri bazı faktörlere bağlı olarak hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Tümörün yeri, büyüklüğü, büyüme hızı ve tipi belirtilerin değişmesine neden olmaktadır. Semptomların ortaya çıkması ise tümörün sinir uçlarına baskı yapması ve çok büyük tümörlerin beyin içinde sıvı birikmesine neden olması gibi sebeplere dayanmaktadır.

Beyin, vücudun tüm hareketlerini yöneten organ olduğu için farklı bölgelerde belirti görülebilmektedir. Çok şiddetli baş ağrısı beyin tümörü ile karakteristik olsa da hastalarda genel olarak görülen belirtiler şu şekildedir:

 • Şiddetli baş ağrısı,
 • Epilepsi nöbetlerine benzeyen bayılma atakları,
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • Denge ve yürüme bozuklukları,
 • Kol ve bacaklarda uyuşukluk ve hissizlik,
 • Bulanık ve çift görme gibi görme problemleri,
 • Konuşmada yaşanan bozukluklar,
 • Bilinç bozuklukları,
 • Kişilik değişiklikleri,
 • Hareket ve mimiklerde yavaşlama

Beyin Tümörü Ameliyatı

 • Tümör teşhisi sonrası oldukça önemlidir. Öncelikle hastanın kendini güvende ve iyi hissedebileceği bir cerrah ile ilerlemesi oldukça önemlidir.
 • Tümör teşhisi aşamasından sonra  iyi bir bilgilendirme süreci olmalıdır. Tümör tanısından sonra hastalığın doğal süreci ve tedavi sırasında kür oranı, komplikasyonlar ve hastanın sonraki yaşamı ayrıntılanmalıdır. Çoğu zaman cerrahi kadar önemli olan patoloji sonucudur.
 • Ameliyat aşamasında mutlaka hastanın geçmiş dönemde geçirmiş olduğu hastalıklar incelenmeli ve sürecin planlaması için görüntülenme teknikleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Cerrahi karar verildiğinde hastaneye yatış kararı verilmektedir. Nadir durumlar haricinde ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.

Kraniyotomi

Kafatası kemiği açılması beyin tümörü cerrahisinde en çok uygulanan işlemlerden biridir.  Nadir olmayarak  kafatası açılmadan da yapılan beyin tümörleri ameliyatları vardır. Ameliyat sırasında kafatası kemiğinin kesilmesi ve sonrasında tümörün çıkarılma işleminden hemen sonra kemiğin yerine yerleştirilmesi ile beyin tümörü operasyonu gerçekleştirilir ve kafa derisi dikilir.

Mikrocerrahi

Beyin cerrahisinde standart işemdir. İşlem sırasında  mikroskop beyin dokusuna çok yakından bakmaya olanak gösterir. Bu sayede tümörlü ve tümörsüz dokular rahatlıkla ayrılabilmektedir. Mikrocerrahi sayesinde bölge başarılı bir şekilde temizlenmektedir.

Beyin tümörü nerelerde ağrı yapar?

Beyin tümörleri kafatası içinde yer kaplarlar ve basınç artışına neden olurlar. Bu durumda oluşan başağrıları daha sıkıcı, şiddetli, zor geçen ve diğer bazı belirtilerle (kusma, görme ve işitme bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlükler, dengesizlik gibi) beraber seyreden ağrılardır.

 

 

 

Beyin Tümörü