Diyabet ve Göz

 • Onaylı Tedavi

Diyabet ve Göz

Diyabet Ve Göz Nasıl Etkilenir?

 • Diyabet ve göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır.
 • Gelip geçici görme bozuklukları kan şekerindeki dalgalanmalara bağlıdır. Gözün kırıcılığındaki bu değişiklikleri kişi gözlük numarasındaki değişiklikler olarak yaşar. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şeker ayarında ciddi bozulmalar olduğunda görülebilir. Hasta ya panik halindedir. Artık uzağı yakın gözlüğümle görebiliyorum, gözlüğüm yetmiyor gibi şikayetlerle gelir. Ya da mutludur, gözlüksüz görmeye başladım diye anlatır ve kişiye kan şekeri düzensiz gitmeye başladıysa bunun hiçte iyi bir haber olmadığını anlatmakta zorlanırız. Her iki halde de kan şekeri yoluna girip bir süre böyle seyrettikten sonra yeni gözlük reçetesi vermeyi her zaman tercih ederiz.
 • Diyabetlilerde katarakta da daha sık ve daha erken yaşlarda rastlıyoruz. Ancak hastanın görmesini etkileyecek başkaca bir göz sorunu yoksa son derece başarıyla gerçekleştirilen katarakt ameliyatı sonrasında hasta iyi bir görmeye sahip olmaktadır.
 • Diyabetli hastada en sık karşılaşılan göz sorunu tıp dilindeki adıyla “diyabetik retinopati”dir. Diyabetik retinopati günümüzde gelişmiş ülkelerde dahi 20-65 yaş grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir.
 • Diyabet ve göz sorunu diyabetin göze vurması ile görme azlığının ortaya çıkması anına kadar başka belirti vermemesi nedeni ile genellikle geç tespit edilir.
 • Erken aşamada tespit edilen diyabet ve göz sorunlarından diyabet kanamaları ufak müdahaleler ile neredeyse tamamen iyileşir ve hastaya çoğunlukla hasar vermez.
 • Geç aşamada saptanan diyabetik göz kanamaları hem hasta için hem doktor için hem de milli gelir açısından büyük zaman ve maddi kayıplara yol açmaktadır.
 • Diyabet direkt gözde kanama yaparak hasar yapabildiği gibi dolaylı yoldan göze zarar vermesi sonucu bazı göz hastalıklarının riskini de artırır.

Göz migreni ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek avantajlı hizmetlerde yararlanabilirsiniz.

Diyabetik retinopati nedir?

 • Diyabete bağlı olarak göz duvarının en içteki tabakası olan ve de görme hücrelerinin yeraldığı ağ tabakanın “retina” hasarıdır.
 • Diyabetik retinopatiyi tek başına bir göz hastalığı olarak düşünürsek hata yaparız. Diyabetik retinopati vücutta kanlanması olan hemen tüm organları etkileyen diyabetin gözdeki bulgusudur. Ağ tabakada küçük damarlardaki tıkanıklıklar ve damar duvarı geçirgenliğinin artması sonucu beslenme bozukluğu gelişir. Bu beslenme bozukluğunun ağırlığına ve yaygınlığına bağlı olarak hastanın görmesi de etkilenir.
 • Diyabetik retinopatide ağ tabakadaki kanamalar, sızıntılar ve diğer değişiklikler tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilir ve evre ile ifade edilir. Diyabetik retinopati başlıca iki evreye ayrılır. Daha erken evre olan nonproliferatif diyabetik retinopati (NPDR) ve de daha ileri evre olan proliferatif diyabetik retinopati (PDR). Bunlar da kendi içlerinde sınıflandırılmaktadır.

  Diyabetik retinopati ne gibi şikayetlere yol açar?

  Diyabet ve göz kapsamında olan diyabetik retinopati en erken evrelerde hiçbir şikayete yol açmaz. Hatta ileri evrelere kadar hastanın görme şikayeti olmayabilir veya görme kaybı yavaş yavaş ilerlediğinden kişi günlük yaşamını etkileyecek derecede görme bozukluğu gelişene kadar farkına varmayabilir.

  Hastaların doktora başvuru şikayetleri genellikle görme bulanıklığı, ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalardır. Bir şeyi çok net vurgulamamız lazım, görmeyi etkileyecek derecede diyabetik retinopati bugünden yarına gelişmez. Düzenli göz dibi takibi yaptırmayan hastalar doktora gözlerim çok iyiydi birdenbire görmem azaldı diye gelebiliyorlar. Halbuki o görme kaybı gelişmeden yıllar öncesinden göz muayeneleri yapılsa kendilerine gözdibinde diyabetik retinopati geliştiği söylenecektir. Zaten diyabetlilerde göz muayenesinin amacı hastanın şikayetleri ortaya çıkmadan diyabetik retinopatinin saptanması ve görmeyi tehdit edecek hale geldiğinde müdahale edilerek görme kaybının engellenmesidir. Fakat burada en az düzenli aralıklarla göz muayenesi kadar önemli olan hastada kan şekerinin düzenli gitmesi, kan basıncının normal sınırlarda seyretmesidir. Çünkü ağ tabakadaki damarlar vücuttaki damar sisteminin bir parçasıdırlar, dolayısıyla diyabetli bir kişide gözdeki bu bozukluğu tek başına bir göz hastalığı olarak düşünemeyiz.

Diyabetin Direkt Gözde Kanama Yapması;

 • Tıbbi adı ile Diyabetik Retinopati, özellikle kan şeker düzeyinin düzensiz gittiği hastalarda sıklıkla olur.
 • Diyabetik göz kanamaları dışarıdan görülmez. Göz doktorunun göz dibi incelemesi sonucu tanı konur.
 • Diyabet hastaları göz doktoruna gittiğinde mutlaka diyabet hastası olduğunu söylemelidir.Aksi halde doktor hasta şikayetlerine konsantre olup göz dibindeki kanamaları göremeyebilir.
 • Diyabet hastaları 6 ayda bir göz doktoruna göz dibi muayenesi olmalıdır.

Diyabetin Dolaylı Olarak Göze Zarar Vermesi;

 • Göz tansiyonu riskini arttırır.
 • Katarakt riskini arttırır.

https://www.atesyanyali.com/diyabet-seker-hastaligi-ve-goz