EPS (Elektrofizyolojik Çalışma)

 • Onaylı Tedavi

EPS (Elektrofizyolojik Çalışma)

Elektrofizyolojik Çalışma Nedir?

Kalbin sağ kulakçığından sinüs düğümü dediğimiz yerden çıkan uyarılar, kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında arasında yer alan atrio ventriküler düğümden geçtikten sonra yine karıncıklara yayılır. Böylece sinüs düğümünde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine ulaştırılarak kalbin kasılma olayı gerçekleşir.

Birçok nedenle kalbin normal olan bu uyarı ve ileti sisteminde aksaklıklar olabilir. Bazen kalpte doğuştan olan ek yollar bu uyarı ve ileti sistemini etkileyerek hızlı kalp atışlarına yani taşikardi denilen duruma sebep olabilirler. Bazen de kalbin herhangi bir yerinden çıkan ve sinüs düğümünün denetimi dışındaki uyarılar taşikardiye sebep olabilir.

EPS Ne İçin Yapılır?

Elektrofizyolojik çalışma, kalpteki ritim ve iletim bozukluklarını teşhis etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Kalpteki ritim bozukluklarını teşhis etmek için ilk tercih edilen yöntemler EKG ve Holter'dir.

Elektrofizyolojik Çalışma Nasıl Yapılır?

 • Elektrofizyolojik çalışma  kalp kateterizasyonu veya koroner anjio gibidir. Kateterin kalp içindeki pozisyonunu izlemek için işlem kateter laboratuarlarında x ışınları ile çalışarak yapılır. Çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün içinde çıkabilir. İlaçların kullanımı ve kullanılan ilaçların hangilerine devam edilmesi gerektiği doktora sorulmalıdır.
 • Kateter çoğunlukla sağ kasıktan yerleştirilir ancak EPS’nin özelliğine göre bazen birden fazla kateter yerleştirilir. İşlem EPS’nin yapılış amacına göre 20-30 dakikadan 2-3 saate kadar çıkabilir. Kateter kalbin değişik yerlerinde iken görüntüler kayda alınır.
 • EPS ile kalbin elektrik sistemi ve iletim yolarının fonksiyonu kontrol edilebildiği gibi bazen de elektriksel uyarımlar verilerek aritmi oluşup oluşmadığına da bakılabilir.
 • Özellikle anormal ileti yollarının varlığında veya anormal uyarıları çıkaran odakların bulunduğu durumlarda aynı anda ablasyon da yapılabilir. Ablasyon ile bu bölgeler radyofrekans enerji ile ortadan kaldırılır böylece tanı ve arkadan tedavi birlikte yapılabilir.

EPS Riskleri Nelerdir?

EPS invaziv (kanlı) bir işlemdir. Dolayısıyla son derece az olmakla birlikte her invaziv işlemde bulunan bazı riskler EPS’de de bulunmaktadır:

 • Kasıkta giriş yerinde kanama
 • Emboli (kan pıhtısı, yağ vb’nin damar yoluyla vücudun başka bir yerine gitmesi)
 • Damarda zedelenme veya çok nadiren yırtılma
 • Aritmi
 • Felç
 • Kalp krizi
 • Çarpıntı
 • Göğüs ağrısı
 • Kalp durması

Bunların görülme sıklığı %1’in altındadır. Fakat unutulmamalıdır ki, bütün invaziv işlemler; hastalığın riskinin, işlem riskinden çok daha yüksek olduğu durumlarda önerilmekte ve yapılmaktadır.

Elektrofizyolojik Çalışma Hangi Hastalara Yapılır?

 • Çarpıntı yakınması olan hastalar
 • Bayılma yakınması olan hastalar
 • Taşikardi (supraventriküler taşikardiler, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, ventriküler taşikardiler) tespit edilen hastalar
 • Bradikardi tespit edilen hastalar
 • Ekstrasistol (erken atım) tespit edilen hastalar
 • Wolff Parkinson White (WPW) Sendromu olan hastalar

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)