İnvaziv Kardiyoloji (Koroner Anjiyografi)

  • Onaylı Tedavi

İnvaziv Kardiyoloji (Koroner Anjiyografi)

İnvaziv Kardiyoloji Nedir?

İnvaziv kardiyoloji anjiyografisi, genellikle bacak atardamarından (femoral anjiyo) , bu damarın uygun olmadığı hastalarda kol atardamarından (brachial-radial anjiyo) girilip, kalp damarlarının (koroner arter) içine özel bir ilaç verilerek ve röntgen ışınları kullanılarak, kalp damarlarının yapısının, kalp kasının kasılma gücünün, kalp kapaklarının kaçak veya darlık durumunun tespit edilip görüntülerinin kaydedildiği bir tanı yöntemidir.

İşlem sırasında hastanın uyutulmasına gerek yoktur. Yani genel anestezi gerektirmez. Yalnızca giriş yeri lokal anestezi ile bölgesel uyuşturulur. İşlem süresince hasta uyanıktır konuşabilir.

İnvaziv Kardiyoloji Nasıl Yapılır?

İnvaziv kardiyoloji anjiyosu ağrılı bir işlem olmayıp genellikle kısa sürede yapılabilir. Büyük atardamardan girilmesi nedeni ile işlemden sonra bir süre kanama olmaması için hastalara yatak istirahati yaptırılır. İşlemden 1 saat sonra hasta yemek yiyebilir, 2 saat sonra ayağa kalkabilir. Kalp anjiyografisi bir tedavi yöntemi değil yalnızca bir tanı yöntemidir ve anjiyografinin sonucuna göre tedavi planı yapılır.

İnvaziv Kardiyoloji Tedavi Yöntemleri

Koroner Anjıoplasti ve Stent

Kalp damarlarındaki yerel daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması işlemine koroner anjıoplasti adı verilir (balonla damar açılması). Kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına doğru itilip buraya yerleştirilen ‘kılavuz tel’ aracılığı ile sönük durumdaki balon bu kılavuz tel üzerinden kaydırılarak darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilip (yaklaşık 3 cm boyunda ve 3-4 mm eninde) kalp damarı kalınlığı açılmış olur. Bazı durumlarda bu balon üzerine önceden yerleştirilmiş bir metal kafes (Stent) damar içinde kalıcı bir bırakılarak damarın yeniden daralma ihtimali azaltılmış olur.

Her kalp damar darlığı bu yöntemle açılmaya aday değildir. Bazı hastalar için by-pass ameliyatı, bazı hastalar için de kalp ilaçları en etkin ve emniyetli tedavi şekli olabilir; Bu kararı ancak ilgili uzmanlar verir.

Balon Valvuloplasti

Daralmış olan kalp kapaklarının, açık kalp cerrahisi gerektirmeden, balonlu katater (2-25 cm çaplı balon) kullanılarak genişletilmesi işlemidir. Ameliyat riski yüksek olan kişilerde ve gebelerde tercih edilen bir kapak genişletme yöntemidir. Her hasta bu işlem için aday olmayabilir. İyi seçilmiş olgularda uzun dönemdeki sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

Kateter Ablasyon

Kalbin hızlı ve düzensiz alışmasına yol açan ritim bozukluğunun odağı bulunduktan sonra (elektrofizyolojik çalışma ile) bu odağın, yüksek frekanslı radyo dalgaları ile ‘yakılması’ işlemidir. Kasık toplardamarından kalbe ilerletilen ince bir tel kablo aracılığı ile yapılır. İşlem süresi 1-4 saattir ve en az bir gün hastanede kalmayı gerektirir.

Pace Maker (Kalp Pili)

Kalp ritminin yavaşlamasına yol açan kalpteki iletim sistemi kusurlarında (bradikardi) kalp hızının belli bir değerin (60-70 dk gibi) altına düşmemesini sağlamak için kalbe yerleştirilen basit bir kablo ve buna bağlı olarak deri altına yerleştirilen pil ile tedavi sağlanabilir. Ameliyat gerektirmez; işlem süresi 1-1,5 saattir ve hastanede kalış süresi 1-2 gündür.

AICD (Vücuda Takılabilen Otomatik Kalp Elektroşok Cihazı)

Hayati tehlike yaratabilecek kalp ritim bozukluklarının en etkin tedavi şeklidir. Ameliyat gerektimeyen bir yöntemle omuz toplardamarından ilerleyerek sağ kalp boşluğuna bir elektrod (kablo) yerleştirilir ve sol köprücük emiği altına da bataryası yerleştirilir. Bu batarya sadece kalpte bir ritim bozukluğu olduğu anda devreye girer, diğer zamanlarda beklemededir. Bu cihaza ihtiyacı olan hastaların seçimi ve bu cihazın takılması ‘Kardiak Elektrofizyolog’ tarafından yapılabilir.

İnvaziv Kardiyoloji Komplikasyonları

Anjiyo sırasında tehlikeli komplikasyon olabilir ancak bu oran iyi ellerde 1000 hastada 3 dür. Bunun dışında minör komplikasyon olarak adlandırılan ufak kanamalar olabilir. Bu komplikasyonların çoğu zararsız olup hayatı tehdit etmez.

İnvaziv Kardiyoloji Hangi Tahlilleri İster?

Kan testleri

Kan testler ile başta kreatin kinaz (CK), CK-MB ve troponin gibi kalp enzimleri ile hormon düzeylerine bakılır. Şayet kalpte bir problem varsa bu testlerdeki değerler yüksek olabilir. Ayrıca risk faktörleri olarak değerlendirilen kan kolesterol ile şeker seviyeleri de incelenir.

Elektrokardiyogram (EKG)

Cilt üzerine yapıştırılan elektrotlar yardımı ile kalpteki elektriksel aktivite kaydının yapıldığı tanısal yöntemdir. Kalp hızı, kalp kasına yetersiz oksijen ve kan gidişini gösteren belirtiler ile varsa geçirilen kalp krizi bulguları bu yöntem ile teşhis edilebilir.

Holter EKG

Kalpte var olan ritim bozuklukları, normal EKG'nin kısa sürmesi nedeniyle ortaya çıkmayabilir. Ritim bozukluğu şüphesi duyulan böyle durumlarda, özel bir cihaz ile kalp ritmi 24 ile 48 saat süre boyunca kesintisiz olarak kaydedilir. Cep telefonu boyutunda olan holter cihazı, boyna geçirilmek ya da belde kemere takılmak suretiyle taşınmaktadır. Cihaz takılı iken banyo yapılmaz, cep telefonu ya da diğer elektronik eşyalar kullanılmaz.

Ekokardiyografi (EKO)

Kalp ultrasonu olarak bilinen EKO, kalp kas dokusunun ölümüne bağlı olarak gelişen kalp duvarlarındaki hareket bozukluğunun tespit edilmesi için başvurulan yöntemdir.

Anjiyografi

Özel bir boyar madde kullanılarak X ışınları yardımıyla atardamarların değerlendirilmesi ve varsa darlıkların belirlenmesi işlemine anjiyografi adı verilir. İnce ve esnek bir tüp (kateter) kasık, kol ya da boyundaki bir kan damarı içerisine yerleştirilir. Röntgen ile görülebilen bir boyar madde, kateterden arterlere enjekte edilir. Böylece damarlardaki kan akışı görüntülenebilir. Bu yöntem hem tanı hem de tedavi için kullanılabilir.

Radyonükleid test

Özel bir kamera ile hastaya verilen radyoaktif madde yardımıyla kalbin görüntüsünün kaydedilme işlemidir. Kalp kasının yeterli kan akışına sahip olup olmadığını gösterir.

Efor testi

Koroner arter hastalıklarının yaygınlığının teşhisinde tercih edilen efor testi, hastalığın ne denli ciddi olduğunu belirlemek için tercih edilir.

Kardiyak Kateterizasyon

İnvaziv yollarla kalpten biyopsi alındığı ve kalp odalarının basınçlarının ölçüldüğü kardiyak kateterizasyon yöntemi ile koroner arter ve kalp hastalıklarının tanısı konulabilir.

Miyokart perfüzyon sintigrafisi

Gama ışınları yardımı ile yapılan radyo nükleer görüntüleme tekniğidir.

Kardiyolojide İnvazif İşlemler (Koroner Anjiografi)

https://anjiyostent.com/anjiyo-nedir-ve-nasil-yapilir/#Anjiyonun_Riskleri_Nelerdir

https://memleketimdesaglik.com/tedavi/femoral-anjiyografi-kasiktan-anjiyo/