Kateter Ablasyonu

 • Onaylı Tedavi

Kateter Ablasyonu

Kateter Ablasyonu Nedir?

Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Kateter ablasyonu ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların ömür boyu ilaç almayı istemediği durumlarda uygulanır.

Ritim bozukluğu bazı durumlarda hayati tehdit oluşturacak kadar önemli olabilir. Böyle durumlarda doğrudan kateter ablasyon uygulamasına geçilmesi gerekebilir.

Kateter ablasyon işlemi temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, bazı durumlarda ise hastayı genel anestezi ile uyutarak yapılabilir. İşlem sırasında hastanın kendisini rahat hissedebilmesi için sakinleştirici ilaç yapılabilir. Ancak genel anestezi yapılmasına gerek yoktur.

Uygulamadan sonra hastanın birkaç saat bacaklarını oynatmadan yatması gerekir.

Kateter Ablasyonu Nasıl Yapılır?

Ablasyon Öncesi

Kateter ablasyon planlandıysa öncelikle elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapılarak anormal ritimin nereden doğduğu araştırılır. Kateter ablasyon öncesinde hastaların 8 saat aç olması tercih edilir.

Ablasyon Sırasında

Kateter ablasyon işlemi koroner anjiyografi veya EPS gibidir. Hasta kateter laboratuarına alınır. Çoğunlukla kasık toplardamarından girilir. Bunun için kasık bölgesine lokal anestezik yapılır. Ağrılı bir işlem değildir. Sorumlu bölge bulunduktan sonra bu bölgeye ucunda metal bir elektrod bulunan kateter yardımıyla enerji verilir ve buradaki sorumlu hücreler imha edilir (yakılır!). Bu sırada hasta çarpıntı ve göğüste hafif bir yanma hissedebilir. İşlem süresi çok değişkendir: 1/2-2 saat ile 4-6 saate kadar sürebilir. Daha sonra kateter çıkarılır.

Ablasyon Sonrası

Kateterin giriş yerinde kanama olmaması için bu bölge sarılır ve hafif bir ağırlık konularak yatak istirahatine alınır. İşlem koldan yapılırsa yatak istirahatine gerek yoktur. Hastaya hastaneden ayrıldıktan sonra 24 saat süreyle ağır kaldırmaması, ağır egzersiz yapmaması söylenir. İşlem yerinde hafif ağrı ve morarma olabilir. Bu normaldir. Ağrının artması, şişlik ve kızarıklık gelişmesi durumunda, doktor durumdan haberdar edilmelidir.

Ablasyon Riskleri

Her invaziv (kanlı) işlemde olduğu gibi kateter ablasyonunda da bazı riskler vardır:

 • Ölüm (Binde 1-binde 2)
 • Kalbe ait komplikasyonlar:
  • Yüksek dereceli AV blok (kalp pili -pacemaker- takılmasını gerektirebilir.)
  • Kalp tamponadı (kalp zarına sıvı dolması ve kalbi sıkıştırması)
  • Koroner arter spazmı
  • Perikardit (kalp zarı iltihabı)
 • Damar komplikasyonları (sıklık yaklaşık %2-%4)
  • Karın içine kanama, giriş yerinde kanama, damar zedelenmesi, pıhtı embolisi, tansiyon düşüklüğü, geçici iskemik atak, felç

Kateter ablasyonu dışında bazı özel aritmilerde (atrial fibrilasyon, ventriküler takikardi gibi) ablasyon cerrahi olarak da yapılabilir.

Kateter Ablasyonu