Oral Diagnoz

  • Onaylı Tedavi

Oral Diagnoz

Oral Diagnoz nedir?

Oral diagnoz, dişçilikte ağız hastalıklarının ve ağızda belirti veren sistemik hastalıkların teşhisi ve tedavi planlamasını üstlenmiş ana bilim dalıdır.

Ağızda yalnızca çürük ve iltihaplı diş etleri ile karşılaşmayız. Dünyanın heryerinde olduğu gibi çene kemikleri ve eklemi, tükürük bezleri, dil ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokular diş hekimliğini kapsayan konular arasında yer almaktadır. Bu dokular küçük bir alanı kapsamaktadır ve anatomik olarak karmaşık bir yapı oluşturuyorlar.
Bir çok bu tür hastalık da ağız içinde önemli belirtilerle kendini göstermektedir.

Örnek vermek gerekirse, diyabette (şeker hastalığı) diş eti hastalıkları çok hızlı ilerlemektedir. Aynı zamanda ağız da sık sık oluşan aftlar, behçet hastalığının habercisi olabilmektedir. Bu gibi sebeplerden kaynaklı olarak ağız içi hastalıklarının teşhisi ve tedavi sürecinin planlanması ile ilgili ayrı bir ana bilim dalı doğması gerekmiştir ve Oral Diagnoz ve Radyoloji bu görevi üstlenmiştir. Aynı şekilde en son teknolojilerin kullanıldığı dijital diş hekimliğimizden de yararlanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Diş Filmleri

Ağız içi sorunlarının özellikle de diş ve çene kemiği gibi sert dokuları kapsayanların teşhisinde en büyük yardımcı dental radyografilerdir (diş filmleri). Diş filmlerinin de en çok kullanılan iki tipi periapikal (2-3 dişi gösteren küçük filmler) ve panoramik filmlerdir (alt ve üst tüm dişleri ve çene kemiklerinin tamamını gösterebilen büyük filmler). Bilgisayar destekli bir yöntem olan dijital radyografi cihazları da çok az miktarlarda radyasyon dozu kullanarak film görüntüleri üzerinde renk ve ışık oynamaları yaptırarak ayrıntılı bir değerlendirme yapmamıza imkan sağlar. Aynı zamanda ve ayrıca olarak implant işlemlerinde ve eklem sorunlarının belirlenmesinde MR ve BT de destek olarak istenebilecek filmlerdir.

Dental Radyografiler 

  • Dijital panoramik radyografi ile ağız içinin ve dişlerin tamamının rahatlıkla görülmesi ve incelenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca gömülü dişler, dişin çevresindeki kemik doku, çene kemiğinin tamamı da bu teknik ile görülebilmektedir. Çekilen filmin görüntüsü bilgisayara yansımaktadır. Bilgisayardan bu görüntü üzerinde büyütme ve küçültme yaparak doğru ölçümler yapılabilmesi mümkündür. Radyasyonun dozunu minimum düzeye indirgeyen bir yöntem olması nedeni ile uygulanması oldukça pozitif olarak görülen bir yöntemdir.
  • Periapikal radyografiler; panoramik radyografilerde rastlanılan bazı durumların daha detaylı olarak incelenmesi durumunda tercih edilmektedir. Birbirlerine yakın olan dişler ve bu dişlerin kemik yapıları detaylı olarak incelenebilmektedir.
  • Oral diagnoz ve radyoloji bölümlerinde çekilen bu dijital radyografiler üzerinde renk ve büyüklük ayarları artı ölçümler yapılabilmektedir. Bilgisayar ortamında paylaşılabilen bir film türüdür.
  • Bilgisayarlı tomografi; diğer ağız içi veya ağız dışı incelemelerinin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilmektedir. Üç boyutlu olan bu teknik; büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulaması gibi şikayetler için kullanılabilmektedir. Ağız içinden enine parça alınarak inceleme yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bu cerrahi işlemlerin risklerini veya negatif yönlerini en aza indirgeyebilecek bir seçenektir.

İleri Radyografi Teknikleri

Bilgisayarlı 3 boyutlu (3D) tomografi aracılığı ile diğer radyografik seçeneklerle belirlenemeyecek durumlar, Bilgisayarlı 3D Tomografi Cihazları sayesinde kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. 

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Radyoloji, ağız içi hastalıklar için çekilen diş filmleridir. Dental radyografiler olarak da bilinmektedir. Oral diagnoz ve radyoloji; ağız içi sorunlarının teşhis edilmesi ve tedavisine başlanılması için önemlidir. Diş filmlerinin en sık tercih edilen tipleri ise periapikal ve panoramik filmlerdir. Diş filmleri çekilirken ileri radyografi teknikleri kullanılabilmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber, diğer radyografi teknikleri ile teşhis edilemeyecek olan rahatsızlıklar için üç boyutlu tomografi kullanılmaktadır.

Teşhis ve Tedavi

Tüm bu yöntemlerle ancak 1/3’ü ağız içinde görülebilen diş yapısının kalan 2/3’lük bölümünü ve çene kemiği içinde kalan iltihabi oluşumlar ve gömülü diş gibi yapıları rahatlıkla görüp teşhis edebiliriz.İyi bir teşhis de doğru tedavi planlamasının yapılabilmesini sağlar. Böylelikle gerekli tüm tedavi ihtiyaçları erken teşhis edilir ve ileride daha büyük sorunlar oluşması önlenir.

Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde, hasta dosyasında bulunan kişisel ve tıbbi bilgileriniz, gizlilik politikamız gereği 3. şahıslarla asla paylaşılmaz.

Oral Diagnoz ve Radyoloji departmanında tüm hastaların ilk kayıtları alındıktan sonra, muayeneleri ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Daha sonra tedavi ihtiyaçlarına uygun olarak diş filmlerinden bir veya birkaçı alınmakta ve tüm tedavi planlaması tespit edilmektedir.

Yapılan tedavi planlamasına uygun olarak, hastalarımızı konularında uzman hekimlere yönlendirerek tedavileri başlatılmaktadır. Hastalarımızın tedavi planı ve süresi ile ilgili tüm sorularına cevap vermek de departmanımızın görevidir.

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ