Periferik Anjiyografi

  • Onaylı Tedavi

Periferik Anjiyografi

Periferik Anjiyografi Nedir?

Periferik anjiyografi işlemi öncesi ve sonrası

Periferik anjiyografi, pelvise, bacaklara, dizlere, ayak bileklerine ve kollara giren arterlerdeki daralmış veya bloke olmuş tüm kan damarlarını belirlemek ve doktorun tedaviyle ilgili karar vermesine yardımcı olmak için x-ray teknolojisini kullanarak yapılan bir test türüdür.

Doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine göre, ilaç, stent yerleştirilmesi veya ameliyat yapılması önerilir. Periferik anjiyografi genel olarak oldukça güvenli bir prosedürdür. İşlemler anjiyo laboratuvarında gerçekleştrilir. 

Periferik Anjiyografi Neden Yapılır?

Ciddi tipik göğüs ağrısı olup, kalp krizi riski belirlenenlerde, kalp krizi geçirenlerde, efor testi, sintigrafi gibi ön testleri pozitif olan hastalarda, stentli ya da by-passlı olup, ciddi ağrıları olan hastalarda, hiçbir neden yokken ciddi ritim bozukluğu yaşayanlarda anjiyografi yapma gerekliliği vardır.

Diyabetik hastalarda ağrı hissi azalacağı ya da yok olacağından bunlarda ağrı eşdeğeri nefes darlığı olur. Bu nedenle buna dikkat etmek gerekir.

Periferik Anjiyografi Öncesi Hazırlık Nasıldır?

  • Hasta daha önceden yaptırmış olduğu tetkikleri yanında getirmelidir. İşlemden bir gece önce 24:00‘dan itibaren yeme ve içme kesilmelidir.
  • Kullanılmakta olunan ilaçlar için ise, doktor bilgisi ile az su ile alınabilir.
  • Kan sulandırıcı ilaçlar işlem için ayrıca önem taşımaktadır. Doktora danışılarak kullanılmadır.
  • Anjiyografi öncesi yapılacak diğer hazırlıklar işlemden önce doktor ve hemşireler tarafından yapılacaktır.
  • İşlemden 2 saat sonra damardan verilen boyalı madde (opak) olarak adlandırılan ilacın böbrekler yoluyla vücuttan atılması için bol sıvı alınmalıdır.

Periferik Anjiyografi de Anestezi

İşlemin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulanır. Hasta sadece anestezi için yapılan iğnenin girişini hisseder ve bundan sonra hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

Bazı hastalar uyutulmak istemektedir. İşlem sırasında öksürtmek, nefes tutmak gibi yapılması istenen şeyler olabileceğinden hasta uyanık olmalıdır.

Periferik Anjiyografi Nasıl Yapılır?

İlk aşamada, sıvıların ve ilaçların verilmesi için intravenöz bir kateter, elinizin arkasındaki veya kolunuzdaki bir damara sokulacak, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı izlemek için kullanılan cihazlar vücudunuza yapıştırılacak ve iğne, damar içine yerleştirilecektir. İğnenin damarınıza yerleştirildiğinde ve kasıklarınızdan lokal anestetik enjekte edildiğinde hafif bir iğne batması hissedebilirsiniz, bu ağrılı bir işlem değildir.

Anjiyografi için hazır hale geldikten sonra kendinizi rahat hissetmeniz için hafif bir sedasyon uygulanacaktır.

Kateter takıldığında biraz baskı hissedebilirsiniz, ancak ciddi bir rahatsızlık duymanız olası değildir.

Karşıt görüntü almak için enjekte edilen madde vücudunuzdan geçtikçe sıcak bir duygu hissedebilirsiniz. Hastanedeyken olası ağrınız verilen ilaçlarla kontrol altına alınacaktır.

Periferik Anjiyografi Sonrası İşlemler

Uygulama sonrası iğne çekildiğinde ortaya çıkabilecek ufak çaptaki kanamayı durdurmak için kateter çıkarılır ve kasığa basınç uygulanır.

Doktorunuz işlem sonrası bulguları görüşmek için, takip randevularına düzenli olarak katılmanızı isteyecektir.

Hastalar genellikle 4-6 saat boyunca izlenir ve kasık alanında kanama olasılığını azaltmak için o süre boyunca yatakta düz yatırılır.

Normal durumda ilaçlarınızı yutabilir, içebilir ve alabilir olmalısınız. Müdahale gerekirse, gece boyunca hastanede kalmanız gerekebilir. Ayrılmadan önce, hemşire evde takip etmek için taburculuk talimatları verecektir. Taburcu olduktan sonra, prosedür sonrasında acil durumlarda temasa geçmeniz konusunda size bilgi verilecektir.

Periferik Anjiyografi Komplikasyonları Nelerdir?

Her tedavide olabileceği gibi periferik anjiyografi sırasında veya sonrasında da, nadir olmakla beraber, birtakım komplikasyonlar gelişebilir.

İşlem bitiminden sonra özellikle kasık bölgesi damarında, damar boyunca ağrı, hafif şişlik ve morarma olabilir. Kasık bölgesine kanül yerleştirilmesi sırasında veya girişim sonrasında kanülün kasıktan çekilme sırasında hissedilen ağrıya bağlı olarak 'vagal' reaksiyon gelişebilir. Bu durumda geçici olarak nabız ve tansiyon da düşüklük ve soğuk terleme olur. Koldan kanül çekilmesinde ise, atardamarda spazm (kasılma) olabilir.

İşlem sırasında verilen boyar maddeye bağlı olarak böbrek yetersizliği gelişebilir. Sıklıkla bu durum düzelmekle beraber, bazı özel durumlarda diyaliz gerekebilir. Bunlar dışında çok nadirde olsa, acil cerrahi gerektiren durumlar ile felç gelişebilir.

Burada önemli nokta, hastanın anjiyografi ihtiyacının net olarak belirlenmesidir. Bu grup hastalarda, anjiyografi ile hastalık hakkında yeterli bilgi elde edilir ve ileri inceleme ya da tedavi yönteminin ne olacağı konusunda karar verilir. Hastanın onayını vermesi ve doktorun uygun görmesi durumunda en doğru yöntem ile tedavi süreci başlatılır.

Periferik Anjiografi (Renal-Karotis Alt & Üst Ekstremite

https://dryavuzbesogul.com/periferik-arter/