Skolyoz

 • Onaylı Tedavi

Skolyoz

Skolyoz Nedir?

Skolyoz omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesidir. Bazen normalde var olan sırttaki kamburluk veya beldeki çukurluğunda artması ile beraber olur. Oluşumunun nedeni, çok farklı sebeplere bağlı olabilir.

Tanısı genellikle çocukluk çağında konulmaktadır. İlk belirtiler omuzların ve kalçanın simetrik durmaması ve hastanın sırtında kabarıklık olmasıdır. Bazen hastalık çekilen göğüs röntgeninde tesadüfen tespit edilebilir. Soruna bağlı olarak kalça, kürek kemikleri ve göğüs kafesinde de kayma meydana gelir. Kız çocuklarında daha sık görülür.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

 • Omurganın yana doğru eğriliği
 • Omurganın yan ve öne doğru eğriliği
 • Bir omuzun (sağ-sol) öne ilerlemesi
 • Omuz ve kalçaların simetrik durmaması
 • Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı
 • Sırt ve/veya bel ağrısı
 • Nefes darlığı, yorgunluk

Skolyoz Tedavisi

Tedavi kişinin yaşına, durumuna ve rahatsızlığın derecesine göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda klasik tedavi yöntemi olarak ameliyat kabul edilirken, erişkinlerde hastanın yaşına ve diğer hastalıklara bağlı olarak geçici korse veya fizik tedavi önerilebilir.

Bel kayması tedavilerimizle ilgili avantajlı hizmetlerden yararlanmak ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğuştan (konjenital) Skolyoz Tedavi Seçenekleri

Kontrollü İzlem

Belirli aralıklarla yapılan fizik muayeneler ve çekilen röntgenlerle yapılır ve eğrilikte artış olmadığı sürece özel bir tedavi verilmeden iskelet sistemi olgunluğa erişene kadar devam eder (cerrahi tedaviden sonra da yapılmalıdır).

Cerrahi Tedavi

Günümüzde büyümekte olan bir çocuktaki konjenital spinal deformitenin tedavisi için uygulanan cerrahi tedavilerin çoğunluğunda omurga füzyonu yapmadan veya kısıtlı bir alana füzyon yaparak eğrilik kontrol altına alınmaya çalışılır.

Küçük Yaşta Ortaya Çıkan Skolyozda Tedavi Seçenekleri

Küçük yaşta ortaya çıkan bu rahatsızlığın tedavi seçenekleri çocuğun yaşına ve eğriliğin türüne ve yerine göre değişmekle birlikte genel olarak 3 başlık altında toplanabilir.

Bunlar,

 • Gözlem
 • Korse tedavisi
 • Skolyoz ameliyatı

Korse Tedavisi

Hastalık 20 derecenin üzerinde ise büyük çocuklarda olduğu gibi küçük yaş çocuklarında da korse tedavisine başvurulabilir. Ancak çok küçük çocuklarda (0-5 yaş) korse uygulamak zor olduğu için genel anestezi altında yapılan düzeltme, gövde alçıları tercih edilebilmektedir.

Omurga eğriliği 40 derece ve üzerindeki büyük çocuklarda korse tedavisi uygulanmayabilir. Küçük yaştaki çocuklar için ise durum biraz daha farklıdır.

Küçük yaş skolyozunda korse tedavisi 60 dereceye kadar çıkabilmektedir.Burada amaç, omurga eğriliğinin ilerlemesini yavaşlatmaktır. Altmış derece üzerindeki eğriliklerde ise skolyoz ameliyatı yöntemi tercih edilmektedir.

Erişkin Dönemde Skolyoz Tedavi Seçenekleri

Erişkin dönem tedavisinde seçilecek yöntem için, ağrı ve eğrilik derecesi, eğriliğin ilerleyici olup olmamasına göre karar verilir. Genellikle hastaya uygulanacak ilk tedavi yöntemleri cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir.

Bir fizyoterapist eşliğinde fizik kondisyon arttıracak egzersizler, stabilizasyon, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri kas spazmını çözüp ağrıyı azaltabilir. Ancak bu egzersizlerin ilerleyecek olan bir skolyozun ilerlemesini önlemede rolü olduğu tam olarak gösterilememiştir.

Tüm cerrahi olmayan yöntemlere rağmen tedaviye yanıt vermeyen, bu süre içinde (6 hafta, 6 ay) ağrıları artan ve yeti kaybı oluşan hastalar için skolyoz ameliyatı önemli bir alternatif yol olabilir.Hastalarda eğriliğin yanı sıra ciddi dar kanal veya sinir basısına bağlı idrar, dışkı kontrol kaybı veya kaslarda güç kaybı var ise yine ameliyat ile tedavi yöntemi seçilebilir.

Skolyoz Egzersizleri

Bu, omurganın yanlara doğru eğilmesine, ağrıya, zayıflığa ve yürüyüş şeklinde değişmeye neden olur. Esneme ve egzersiz hareketleri, tedavinin en önemli unsurlarıdır. Hafif vakalarda, spesifik egzersizlerle ve tek başına esneme hareketleri ile tedavi edilebilir ve bu da cerrahi ihtiyacı ortadan kaldırır. Bazı tıbbi durumlar bu hastalığa neden olabilirken, en tipik formu ergen idiyopatik olandır. Bu tipi büyüme sırasında gelişir ve popülasyonun %2-3'ünü etkiler.

Araştırmalar, bunun için spesifik egzersizleri destekleyen kanıtlar bulsa da, bu hastalığa bir kişi, kendileri için en iyi esneme ve egzersiz hareketlerine bir doktorla veya fizyoterapist ile karar vermelidir.

Pelvik Tilt

Pelvik tilt kalçadaki ve alt sırttaki gergin kasların esnemesine yardımcı olur.

Kol ve Bacak Yükseltme

İnsanlar kollarını ve bacaklarını kaldırarak bellerini güçlendirebilir.

Kedi - Deve

Kedi – deve, aslında bir yoga pozudur. Omurgayı esnek ve ağrısız tutmaya yardımcı olabilir.

Kuş - Köpek

Kuş-Köpek, yogadan esinlenilmiş bir başka egzersizdir.

Latissimus Dorsi Esnetme

Üst vücuttaki en büyük kas olan latissimus dorsi esnetilir. Torasik skolyoz bu kasları doğrudan etkiler. Lomber skolyoz aynı zamanda latissimus dorsiye kadar uzanan gerginliğe de neden olabilir.

Abdominal Pres

Güçlü karın kaslarına sahip olmak sırt kasındaki baskıyı önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca bir kişinin iyi bir duruş sürdürmesine yardımcı olabilir.

Doğru Postür Uygulamak

İyi duruş ağrı ve kas gerginliğini azaltabilir. Günde birkaç kez, vücudu doğal olarak iyi bir duruş ile ayakta durmayı öğrenmeye yardımcı olmak için yeniden düzenlemek önemlidir.

Skolyoz Dereceleri

Genel olarak düşük, orta ve ileri olarak üçe ayırabiliriz. 20 derecenin altını düşük eğrilik, 20-30 derece arasını orta eğrilik ve 45 derece ve üzeri ise ileri eğrilik olarak tanımlıyoruz.

Skolyoz Ameliyatı

 • Tedavide cerrahi yöntem, önemli bir opsiyon olarak değerlendirilir; fakat bu, yukarıda da aktardığımız üzere ihtiyaç halinde başvurulan bir seçenektir. Eğer egzersiz yöntemlerine ve korsenin varlığına rağmen belli bir süre izlenen hastada bir gelişme tespit edilmezse, eğrilik derecesine bağlı olarak ameliyat seçeneğine yönelmek mümkün olabilir. 40-50 gibi dereceler, kişinin gelecekte yaşam kalitesini çok ciddi düzeyde tehdit etmeye başladığı için bu seviyelere gelindiğinde ameliyata başvurulur.
 • Ameliyat kararında elbette sadece eğriliğin açısı tek başına etkili olmaz. Bunun yanında hastanın içinde bulunduğu ruh hali, yaşı ve diğer özel sağlık problemlerine göre karar verilmektedir. Ergenlik zamanındaki eğrilikler çoğunlukla kalp ya da akciğer sistemlerini bir zarara uğratmaz; ancak ilerleyen yaşlar için bunu söylemek kolay değildir.
 • Ameliyat öncesinde iki ayrı yaklaşım söz konusudur.  Bunları arka ve ön girişim olarak sıralayabiliriz. Arka girişim için tamamen sırt bölgesinden yararlanılır.
 • Cerrahi yöntemlerin sonucunda eğriliğin ilerlmesinin durdurulması ve mümkün olan en iyi kozmetik görünümğn elde edilmesi amaçlanır. Ameliyat sürecinde omuriliğini korumak mühimdir. Bunun için mutlaka nöromonitör kullanılmalıdır.

 

 

 

 

https://www.romatem.com/skolyoz-tani-ve-tedavisi/